Polityka Prywatności Cookies

Polityka Prywatności Cookies określa zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez ABC Elektroniki.

Definicje
Administrator ? oznacza: ABC Elektroniki, ul. Zamenhofa 7, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-015-14-47, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w następujących domenach:
abcelektroniki.com.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Informacje ogólne
Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy ABC Elektroniki zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Informacje na temat mechanizmów wykorzystywania plików cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Dla poszczególnych naszych serwisów internetowych wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 

 

Nazwa cookies Rodzaj Cel i przechowywanie
Pliki cookies wykorzystywane przez usługę Google Analytics trwałe Analiza statystyczna serwisu pod kątem podniesienia jakości oraz zwiększenia jego popularności oraz poprawienia jego funkcjonalności. Czas przechowywania nieokreślony.
Plik slimstat_tracking_code trwałe Przechowuje informację o odwiedzającym w postaci ciągu znaków, który w systemie statystyk Serwisu jest wykorzystywany do śledzenia działań Użytkownika
Plik catAccCookies trwałe Przechowuje informację, o tym że Użytkownik zapoznał się z informacją o wykorzystywaniu plików Cookies na stronie. Cookies jest zapisywane w Urządzeniu Użytkownika w momencie kiedy Użytkownik zamknie okienko powiadomienia na temat Cookies.
Plik cookie _utma trwałe plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika
Plik cookie _utmb trwałe odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny
Plik cookie _utmc trwałe plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin
Plik cookie _utmz trwałe plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek
Plik PHPSESSID sesyjne sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach logów naszych serwisów internetowych służą wyłącznie do administrowania nimi. Dostęp do tych danych mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych, nie udostępniamy ich osobom trzecim. Tak jak większość serwisów WWW przechowujemy zapytania http kierowane do naszych serwerów. Znane są nam takie dane, jak:
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwa stacji klienta,
– identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika.
W celach analizy jakości naszego serwisu, korzystamy z usługi Google Analytics, która poprzez pliki cookies zbiera powyższe dane.
Danych nie kojarzymy z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla podwyższenia jakości naszych serwisów analiza powyższych danych ma na celu określenie jakie strony są najczęściej oglądane, dostosowanie stron do przeglądarek WWW, sprawdzenie czy struktura stron nie zawiera błędów.
Zgromadzone logi przechowywane są przez czas nieokreślony, mają one charakter pomocniczy przy tworzeniu i administrowaniu serwisów internetowych. Statystyki nie zawierają żadnych danych mogących identyfikować osobę przeglądającą strony naszych serwisów.
Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych, to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
Żadne dane/logi systemowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm., masz prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e-mail pod adres abcelektroniki@o2.pl.

Odnośniki do innych stron
Na naszych stronach internetowych są zamieszczone odnośniki – linki do innych stron. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie stron internetowych, których właścicielem jest ABC Elektroniki.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:

  • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.